Jste zde

Areál Unesco

Lednický zámek s rozlehlým anglickým parkem patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice. Celé panství získali roku 1249 Lichtenštejnové a patřilo jim bezmála 700 let. Dnešní podobu získala budova zámku při rozsáhlé rekonstrukci z poloviny 19. století v slohu imitujícím anglickou tudorovskou gotiku. Došlo tak k rekonstrukci původního renesančního zámku z 16. století, kolem něhož byla již tehdy rozsáhlá zahrada. Významnou úpravou prošel zámek koncem 17. století, kdy byl přizpůsoben baroknímu slohu podle plánů významného italského architekta Domenica Martinelliho, sídlícího tehdy ve Vídni a Jana Bernharda Fischera z Erlachu.

Zámecká budova je velmi bohatě novogoticky zdobená. Stejně velkolepá je i výzdoba interiérů vyřezávanými kazetovými stropy, původním historickým nábytkem či pozoruhodným, šestatřicetistupňovým dřevěným schodištěm v knihovně, které vedlo do ložnice knížat a bylo vyrobeno bez použití jediného hřebíku. Ve většině společenských prostorů jsou postaveny mramorové krby.

Z pravé strany k zámku přiléhá velký skleník anglického typu postavený v letech 1834 a 1835. V okolí zámku se rozkládá rozsáhlý zámecký park vybudovaný na počátku 19. století. V parku se nachází mnoho vzácných dřevin, bylo zde založeno mnoho okrasných rybníků a zajímavých staveb, jako např. nejstarší moravská rozhledna Minaret z roku 1798, Janův hrad - pseudogotická napodobenina hradní zříceniny, nebo třeba Lovecký zámeček. Lednický zámek se řadí k nejvýznamnějším stavbám vrcholného romantismu na území našeho státu. Dne 7. prosince 1996 byl zapsán na Seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO.