Jste zde

Hraniční zámeček

Středem Hraničního zámečku procházela za dob Rakouska-Uherska hranice mezi Markrabstvím moravským a Dolními Rakousy, jak o tom svědčí nápis na fasádě: "Mezi Rakouskem a Moravou". Roku 1919 se původní hranice posunula dál na jih. Před druhou světovou válkou byl zámeček zapojen do obranné linie pevnostního opevnění hranice, o čemž svědčí dělostřelecký srub v přízemí směrem na Hlohovec. Budovu tvoří romantická stavba ideálně zapadající do okolní přírody. Jednopatrová budova se třemi pavilony a altány je postavena v empírovém slohu a velice zdařile imituje velice zdařile antické stavby v okolí Říma. V objektu se nachází restaurace a v sousedství byl postaven hotel.