Jste zde

Kolonáda na Reistně

Kolonáda na Reistně leží asi 2 km jihozápadně od Valtic. Je přístupná veřejnosti jako vyhlídka, ovšem jen v návštěvních hodinách. Přístup je po červené turistické značce nebo z parkoviště vzdáleném od Kolonády cca 500 m.

Stavbu navrhl již tradičně architekt Joseph Hardmuth, který  ovšem požadoval za své návrhy nepřiměřený honorář. Objekt začal stavět Alois I. z Lichtenštejna, ale dokončil ji (1805) jeho mladší bratr Jan Josef I (1816).

Stýskalo se mu velmi po bratrech i po otci, a proto pojal tuto stavbu jako vzpomínku na ně. Na zdech je německy napsáno: „Syn otci, bratr bratrům.“a „Nezapomenutelným předkům jediný pozůstalý syn.“ Sochy Josefa Kliebera nacházející se v tomto objektu představují ctnosti a vlastnosti bývalých vládců.