Jste zde

Lány

Zámeček Lány (interiér zámku je bohužel pro veřejnost nepřístupný) leží v oboře Soutok, nedaleko česko-rakouských hranic. Naleznete jej zhruba 7 km jižně od Břeclavi v porostu intaktních lužních lesů v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. Lesy jsou protkány řadou cest, cestiček, kanálů, potůčků, tůní a slepých ramen obou řek. Nádherné rozkvetlé louky vytvářejí na jaře květinové koberce a v korunách stromů zpívá vzácné ptactvo. Celá fauna i flora tohoto kusu země je jedinečná svým druhem a vyzařuje ze sebe nesmírnou harmonii.

Zde byla rovněž lovecká doména Lichtenštejnů. Milovali tento kraj a často vyráželi na lov, jehož vyvrcholení se odbývalo hostinou v zámečku Lány. Byl k tomuto účelu zbudován v letech 1810-1812 podle návrhu architekta Josefa Hardmutha, vynálezce tužky. Lánský zámeček má podobu jednopatrové budovy v obdélníkovém tvaru a empírovém slohu. Zdobí jej půlkruhový pavilon s pilíři.

Za svoji jedinečnost a zachovalost vděčí tato nádherná biotopická enkláva i skutečnosti, že sem byl od roku 1948 do roku 1989 kvůli hraničnímu pásmu se západním sousedem (Rakousko) zakázán přístup. Dnes jsou tyto lesy přístupné veřejnosti. Chová se zde v omezeném počtu (aby nedocházelo k většímu poškozování flory této oblasti) vysoká zvěř (jeleni, daňci).