Jste zde

Nový dvůr

Nový dvůr se nachází nedaleko Prostředního a Mlýnského rybníka asi 3 km jižně od Lednice. Je dostupný po červené turistické trase spojující Lednici s Valticemi. V současnosti se zde chovají koně a interiéry jsou tak veřejnosti nepřístupné.

Empírová architektura Nového dvora dokládá, že i užitkové budovy mohou vyhovět všem estetickým požadavkům, zejména co se týče splynutí s okolním prostředím. Objekt stojící na návrší, které se svažuje až ke břehům lednických rybníků, byl tvořen stájemi a obytnými prostory. Na tomto statku je nejzajímavější kruhová rotunda v průčelí, kde je krásně vymalovaný a zrestaurovaný salónek.