Jste zde

Pohansko

Areál Pohansko leží asi 3 km jižně od Břeclavi. Vede jím naučná stezka a zeleně značená turistická trasa. Stavbu navrhl vynálezce tužky Josef Hardmuth a byla realizována počátkem 19. století. Pavilon s mohutnými postranními arkádami zdobí plastické reliéfy s loveckými scénami a výjevy z antické mytologie.

Dnešní návštěvníci sem přicházejí většinou kvůli archeologickému muzeu v přírodě. Na tomto území se v 9. století rozkládalo nejrozsáhlejší raně středověké opevnění na území dnešní České republiky. Uvnitř tohoto opevnění se nacházel kostel a pohřebiště, stávaly tam domky, chlévy, stodoly i sýpky. Archeologický výzkum se zde provádí od roku 1958 a dodnes se tu a tam objeví nějaká prastará cennost. Ve výzkumné sezóně může sledovat nové objevy přímo v terénu i laik.