Jste zde

Rybniční zámeček

Rybniční zámeček se nachází asi 2 km jižně od Lednice u severního břehu Prostředního rybníka. Dostupný je z Bezručovy aleje – spojnice Lednice s Valticemi, ještě před místem, kde silnice prochází po hrázi mezi Hlohoveckým a Prostředním rybníkem. Od silnice, kde stojí informnační tabule, vede k zámečku komunikace z betonových panelů.

Zámeček, či spíše klasicistní jednoduchá vilová stavba z počátku 19. století, stojí nad svahem Prostředního rybníka. Jeho hlavní průčelí směřuje na jih k rybníku. Průhledy umožňují výhled na chrám Tří grácií a Nový dvůr, další stavby Lednicko-valtického areálu stojící na protějším břehu. Objekt, který byl postaven pro lovce ptactva a ryb, je obdélníkového tvaru, jednopatrový, v jižním průčelí s předsunutým rizalitem, na jehož konci se nachází nízký trojúhelníkovitý štít. V přízemí najdeme předsunutý vchod nesoucí balkón. Zjistilo se, že zámeček měl po stranách ještě arkády, které se ovšem nedochovaly.

Nedaleko zámečku je také železniční stanice Lednice – Rybníky.