Jste zde

Tři Grácie

Chrám Tří Grácií se nachází asi 5 km severovýchodně od Valtic. Sousoší zobrazuje trio antických bohyní: Athéna, Afrodita a Artemis. Vytesal jej z jediného balvanu Leopold Fischer a původně zdobilo zámecký park v Lednici. Interiér zámečku není, bohužel, pro zchátralost přístupný.