Jste zde

Zámecké vinné sklepy Valtice

Vinařské město Valtice leží v jednom z nejmalebnějších koutů jižní Moravy, na samé hranici s Rakouskem. Dominantou Valtic je kostel Nanebevzetí Panny Marie a barokní zámek s kaplí, kde se pořádají četné koncerty. První písemná zmínka o Valticích se datuje k roku 1192, kdy tehdejší pasovský biskup Wolker vyměnil Valtice i s vinicemi s Widdardem ze Seefeldu za jiné panství. Opevněné město pak vlastnilo postupně více šlechtických rodů, až se stalo ve 14. století vlastnictvím významného knížecího rodu Lichtenštejnů. O velikosti a významu vinic se dozvídáme z Lichtenštejnského urbáře např. z roku 1414. Jsou zde sepsány zvyklosti v horenském viničním řádu.

Velký rozsah vinic si vyžádal taktéž postupnou výstavbu dvou unikátních sklepů: Zámeckého, v roce 1430 s kapacitou asi 650 tisíc litrů vína, a Křížového, v roce 1640, který je 120 metrů dlouhý a 100 metrů široký a má kapacitu přes jeden milion litrů. Valtická vína si našla cestu i na šlechtické a panovnické dvory. Dodávala se do Vídně, Slezska – Vratislavi, do Prahy i jinam. V listinách města pražského je např. zaznamenáno, že dne 18. ledna L.P. 1617 bylo pro Prahu nakoupeno 96 věder (1 vědro = 56,5 l) výborného valtického vína od hejtmana Lichtenštejnského.