Jste zde

Zámek Lednice

Lednický zámek s rozlehlým anglickým parkem patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice. Celé panství získali roku 1249 Lichtenštejnové a patřilo jim bezmála 700 let. Dnešní podobu získala budova zámku při rozsáhlé rekonstrukci z poloviny 19. století v slohu imitujícím anglickou tudorovskou gotiku. Došlo tak k rekonstrukci původního renesančního zámku z 16. století, kolem něhož byla již tehdy rozsáhlá zahrada. Významnou úpravou prošel zámek koncem 17. století, kdy byl přizpůsoben baroknímu slohu podle plánů významného italského architekta Domenica Martinelliho, sídlícího tehdy ve Vídni a Jana Bernharda Fischera z Erlachu.

Z pravé strany k zámku přiléhá velký skleník anglického typu postavený v letech 1834 a 1835. V okolí zámku se rozkládá rozsáhlý zámecký park vybudovaný na počátku 19. století. Více na http://www.zamek-lednice.com/