Jste zde

Zámek Valtice

Jestliže Lichtenštejni používali zámek v Lednici jako „chalupu“, pak jim ten valtický sloužil jako „rodinná rezidence“. A to rezidence značných rozměrů! Ve čtyřkřídlé budově zámku Valtice je na sto majestátních místností. Dnes je nutno počítat na prohlídku barokního sídla, okolního parku a příjemné vinárny v areálu minimálně půl dne. A to je zpřístupněno jen sedmnáct místností. Jejich barokní a rokokové zařízení však poskytne takřka stoprocentní představu o tom, jak si v 17. a 18. století žili bohatí šlechtici.

Ve Valticích stával původně hrad, který neměl to štěstí, aby se ocitl v pevných rukou jednoho majitele. Jednou ho zdědilo šest panských dcer najednou, jindy byl rozdělen mezi tři rody. Až ve druhé polovině 14. století získala jednu šestinu podílu na dědictví Valtic třetí manželka Jana I. z Lichtenštejna Alžběta. Jan I byl tenkráte pouhý hofmistr jistého rakouského vévody. Alžběta byla milující a oddaná žena. Upsala tedy v závěti manželovi tento svůj podíl, čímž byl dán základ obrovskému panství (přes 30 000 hektarů), které nejbohatší rod na území dnešní České republiky postupně vybudoval a spravoval až do konce druhé světové války. Více na http://www.zamek-valtice.cz/

Dnes naleznete v levém křídle Zámku Valtice také  "Hotel Hubertus"  a  "Galerii vín"  http://www.hotelhubertus.cz/