Jesteś tutaj

Pohansko

Pohansko leży ok. 3 km na południe od Brzecławia (Breclav), prowadzi do niego informacyjna ścieżka, albo zielony szlak turystyczny. Budowla jest dziełem architekta Josepha Harthmutha i powstała na początku 19 wieku. Pawilon z bocznymi arkadami jest ozdobiony płaskorzeżbami o motywach myśliwskich i antycznych. Zwiedzający przychodzą tutaj głównie ze względu na archeologiczne wykopaliska. W 9-tym wieku znajdowała się tutaj najbardziej rozległa średniowieczna twierdza na tym terenie. Pośrodku budowli stał kościół z sarkofagami. Wokół znajdowały się zabudowania mieszkalne oraz gospodarcze, jak np. stajnie, szopy i spichlerze. Prace archeologiczne zaczęto w 1958 r. i trwają do dzisiaj.